Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze


Główna
Aktualnosci
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Linki

Lubuskie Pismo Literacko - Kulturalne "Pro Libris"  "Pro Libris" ukazuje się od 2001 r. Pierwsze pięć numerów wydano w cyklu półrocznym, a następne - kwartalnym.

  Potrzebę istnienia tego typu pisma zgłaszały środowiska literackie i naukowe Zielonej Górze. Ich przedstawiciele znaleźli się w zespole redakcyjnym, tak więc obok literatów, naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz bibliotekarze i muzealnicy.

  Sprzyjające dla powstania pisma było też przygraniczne położenie województwa lubuskiego i sąsiedztwo Niemiec. Czynniki te, a także dofinansowanie z Euroregionu "Sprewa - Nysa - Bóbr" zadecydowały o kształcie i charakterze pisma. Jest ono przede wszystkim miejscem prezentacji tekstów literackich autorów polskich i niemieckich, dokonań plastycznych i wydarzeń kulturalnych po obu stronach granicy. Jest też miejscem wymiany myśli i polemik na temat niełatwych kontaktów polsko-niemieckich, uwarunkowanych przeszłością obu narodów i historią Środkowego Nadodrza, a także wynikających współcześnie na pograniczu. Pisanie o tych sprawach ma służyć poznaniu, a przez to lepszemu wzajemnemu zrozumieniu, stąd artykuły interesujące obie strony publikowane są w języku polskim i niemieckim. Należą do nich opisy ciekawych miejsc naszego regionu przedstawione w cyklu "Krajobrazy lubuskie". Przyroda, zabytki i historia miejscowości są tak przedstawione, by zachęcić do ich odwiedzenia. Redakcji zależy też na pokazaniu niemieckim czytelnikom dorobku twórczego ważnych postaci literatury lubuskiej. Jest to realizowane w stałym dziale "Sylwetki". Inne cykle pisma - "Mały leksykon poetów lubuskich", "Przypomnienia literackie", "Prezentacje Pro Libris" (plastyka), "Varia biblioteczne" są w większości publikowane w języku polskim. Nie mniej materiały dwujęzyczne, szczególnie literackie - wiersze, proza - umożliwiają porównanie tekstu - oryginału i tłumaczenia, dając również sposobność doskonalenia języka, tak polskiego, jak i niemieckiego odbiorcy. Każdy numer pisma ma swoją odrębną promocję. Spotkania odbywają się po obu stronach granicy, pozwalając Redakcji pisma na nawiązanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi autorami i czytelnikami "Pro Libris". Wysoki poziom zamieszczanych tekstów oraz atrakcyjna oprawa plastyczna pisma sprawiają, iż znajduje ono sponsorów na wydanie kolejnych numerów, wśród których - obok Euroregionu, Urzędu Miasta Zielona Góra - są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Pismo dostępne jest w wersji elektronicznej na stronach www Biblioteki.
Oficyna Wydawnicza "Pro Libris"  Oficyna działa przy Bibliotece od 1996 r. i wydała ponad 100 publikacji. Większość stanowi literatura piękna - tomiki poetyckie, powieści i opowiadania autorów lubuskich, w tym uznanych i nagrodzonych Lubuskim Wawrzynem Literackim.

  Wydawane przez Oficynę tytuły są oceniane i recenzowane przez specjalistów, głównie z Uniwersytetu Zielonogórskiego. W wielu tytułach znalazły się ilustracje znanych lubuskich plastyków, służy to wspólnej promocji dwóch środowisk twórców. I tak w ostatnim okresie w tomiku poetyckim Wojciecha Śmigielskiego "Tchnienie" zamieszczono grafiki Doroty Komar-Zmyślony, a oprawę całości przygotował Witold Michorzewski, z kolei "Legendy lubuskie" Zbigniewa Kozłowskiego wzbogacono barwnymi ilustracjami Bożeny Cajdler-Gruszkiewicz.

  Poczesne miejsce wśród wydawanych książek mają opracowania dotyczące regionu, a wśród nich najbardziej wartościowe: "Kronika Zielonej Góry", obejmująca lata 1222-1881, przetłumaczona z języka niemieckiego przez Jarosława Kuczera oraz "Ampelografia Zielonej Góry" Mirosława Kuleby, opisująca wiekowe tradycje winiarstwa naszego miasta i okolic.

  Oficyna publikuje też materiały z organizowanych w Bibliotece konferencji, zarówno literackich: mickiewiczowskiej - "Maska i cień"; norwidowskiej - "Norwid nasz współczesny", jak i bibliotekarskich - "Innowacyjność zawodowa i organizacyjna w bibliotekach".

  Materiały z konferencji polsko-niemieckich publikowane są w dwóch językach, dotychczas ukazały się: "Nowe media w bibliotece" oraz "Historia książki na terenach pogranicza i jej rola w kształtowaniu społeczeństwa wielokulturowego".

  Ponadto Oficyna jest wydawcą dwóch czasopism: Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego "Pro Libris" (kwartalnik) oraz "Bibliotekarza Lubuskiego" (półrocznik).